Lainsäädäntö: asunnon myynnissä huomioitavia lainopillisia seikkoja

Asunnon myyntiin liittyy monia lakeja riippuen kohteesta, myyjästä, ostajasta, asumisajasta ym. Yksi merkittävä asia asunnon myynnissä on myyntivoiton verotus. Entä mitkä ovat myyjän vastuut asuntoa myydessä itse – tai kun asuntoa myy kiinteistönvälittäjä.

2 vuoden yhtenäinen ajanjakso asumisessa – myyntivoiton verotus
Oman asunnon myynnistä saatu myyntivoitto on verovapaata, kun asunto on ollut omistajan omana asuntona omistusajan kaksi vuotta yhtäjaksoisesti. Lisätietoa voi lukea vero.fi -sivulta.

Sopimusehtojen ja selostusliitteen läpikäynti

Ensiasunnon ostaminen
Ensiasunnon ostajan on mahdollista ostaa asunto ilman varainsiirtoveroa. Ensimmäisestä omaksi kodiksi ostetusta asunnosta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos tietyt ehdot täyttyvät. Ensiasunnosta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

  • Omistat asunnosta vähintään 50 %
  • Olet kaupantekohetkellä 18-39 -vuotias
  • Asunto tulee asuinkäyttöösi ja muutat siihen 6 kuukauden kuluessa kaupanteosta
  • Et ole aikaisemmin omistanut asunnosta tai asuinrakennuksesta 50 %:a.

Asiasta enemmän vero.fi -sivulla.

Luovutusvoiton verotus uudistuu 2016

Vuonna 2016 ja sen jälkeen syntyneiden luovutustappioiden vähennysmahdollisuudet tulevat olemaan nykyistä laajemmat.

Tällä hetkellä luovutustappiot voi vähentää vain luovutusvoitoista, kun taas jatkossa ne voi vähentää kaikista pääomatuloista. Asuntosijoittajalle tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jonkin sijoitusasunnon myynnistä mahdollisesti syntyvät tappiot voisi vähentää vuokratuloista. Nykyisellään vähennysmahdollisuus on vaatinut jonkin muun omaisuuden myymistä voitollisesti. Muusta sijoitustoiminnasta, kuten tappiollisten osakkeiden myynnistä syntyviä tappioita, voi tulevaisuudessa vähentää vuokraustoiminnan tuloista ja keventää näin vuokratuloihin kohdistuvaa verorasitusta.

https://vuokranantajat.fi/2015/12/luovutusvoittoverotus-uudistuu-vuonna-2016/

TIESITKÖ?
RE/MAXin tuoreimmassa Asiakaskyselyssä asiakastyytyväisyys oli (asteikolla 4-10) kiitettävä 9.
TIESITKÖ?
RE/MAXin tuoreimmassa Asiakaskyselyssä 9/10:stä oli valmis suosittelemaan RE/MAX-välittäjää.
TIESITKÖ?
RE/MAXin myyntiajat ovat Suomen kokonaismarkkinaa keskim. 15-20% lyhyemmät.
Lähde: KVKL Hintaseurantapalvelu, Tutka-palvelu, RE/MAX Suomi