Iskeekö vaalihype vai vaaliahdistus asuntokauppaan?

Vaaleilla on vaikutusta. Vaalit vaikuttavat kuluttajien mielialaan ja asuntojen ostoaikeisiin. RE/MAXin seurannan mukaan juuri käynnistyneellä vaalikamppailulla on jo ollut vaikutusta asun- non ostajien ostokäyttäytymiseen. Vuosien 2011 ja 2015 vaalien aikana koettiin asunnonostoai- keissa ääripäät, kun 2011 vaalihypestä laskeuduttiin vaaliahdistukseen 2015.

”Asuntomarkkinat toimivat tällä hetkellä erittäin hyvin. Asunnonostoaikeet ovat erittäin korkealla tasolla ja maan si- säinen muuttoliike tukee asuntokauppaa,” toteaa RE/MAX Suomen toimitusjohtaja Pasi Aalto. ”Asuntokaupan kan- nalta hieman huolestuttavaa on kuitenkin se, että luottamus talouteen ja työpaikkojen säilymiseen on laskenut sa- malla kun kotitalouksien säästämisinto näyttäisi vahvistuvan,” jatkaa Pasi Aalto.

Asuntokauppa kohtaa vaalit odottavissa tunnelmissa

RE/MAX Suomen tutkimuksen mukaan asunnon ostajien varovaisuus hieman lisääntynyt viimeisten viikkojen ai- kana. Tämä varovaisuuden lisääntyminen on näkynyt asiakkaiden pidentyvinä harkinta-aikoina asunnon osto- ja myyntitilanteissa. ”Kuluttajien käytöksen muutokseen on varmasti vaikuttanut viime viikkojen epävarmuutta lisän- neet tilanteet työmarkkinoilla. Kiinteistönvälittäjän työn rikkaus onkin se, että kuulemme ja koemme asiakkaidemme mielialan muutokset heti reaaliajassa ilman tilastoviiveitä. Tästä voi vetää johtopäätökset, että tulevat vaalit ovat jo alkaneet vaikuttamaan asuntokauppaan. Nähtäväksi jää onko vaikutus ostoaikeisiin tällä kertaa positiivinen vai ne- gatiivinen,” jatkaa Pasi Aalto.

Aidosti suomalainen yhtiö ja kansainvälinen kiinteistönvälitysketju

RE/MAX on kansainvälinen maailman suurin kiinteistönvälitysketju ja maailman kahdeksanneksi suurin franchising- ketju. Suomessa RE/MAX on toiminut yli 10 vuotta. Nykyisten omistajien Pasi ja Petri Aallon hallussa RE/MAX Suomi on ollut seitsemän vuotta. Ketju on tuon kuuden vuoden aikana kasvanut 100 hengen toimijasta yhdeksi Suomen suurimmista kiinteistönvälitysketjuista työllistäen nykyisin lähes 400 henkeä.

”Muutama esimerkki kansainvälisyydestämme on, että mikäli asiakkaamme haluaa esimerkiksi ostaa tai vuokrata asunnon ulkomailta, voimme auttaa häntä paikallisen RE/MAX toimiston kautta. Tarjoamme myös myynnissämme oleville asunnoille alan laajimman internetnäkyvyyden, sillä kaikki RE/MAXilla myynnissä olevat asunnot näkyvät suomalaisten asuntoportaalien lisäksi RE/MAXin kansainvälisillä nettisivuilla, jossa vierailee kuukausittain miljoonia asiakkaita”, sanoo RE/MAX Suomen toimitusjohtaja Pasi Aalto.

Lähde: Tilastokeskus Kuluttajabarometri / RE/MAX Suomi

Lisätietoja

Pasi Aalto, Toimitusjohtaja, RE/MAX Suomi +358 400 322 232 | pasi.aalto@remax.fi

Pekka Ronkainen, Kehitysjohtaja, RE/MAX Suomi +358 50 3800 050 | pekka.ronkainen@remax.fi

Suomessa ensimmäinen RE/MAX-toimisto avattiin 2006. Tällä hetkellä RE/MAXilla on lähes 400 välittäjää 25:llä eri paikkakunnalla Suomessa, ja välittäjämäärä on kasvussa. Yhtiön tavoitteena on palvella jokaista asiakasta tasalaa- tuisesti ja laadukkaasti, oli kyse sitten asunnon myymisestä, ostosta tai vuokrauksesta.

RE/MAX toimii globaalisti 45 vuoden kokemuksella 100 maassa yli 7500 toimiston ja yli 123 000 välittäjän vahvuu- della. RE/MAX on markkinajohtaja 11 Euroopan maassa, USA:ssa ja Kanadassa. REMAX-välittäjät auttavat vuosit- tain yli miljoonaa ihmistä ostamaan ja myymään kotinsa ympäri maailmaa.