Etenkin omakotitalokauppojen yhteydessä on hyvin yleistä teettää kuntotarkastus. Kuntotarkastuksen tilaa useimmiten asunnon myyjä ja tarkastuksen suorittaa kuntotarkastaja. Mitä asioita on hyvä huomioida kuntotarkastuksessa?

Kunnollinen kuntotarkastus on sekä myyjän että ostajan etu

Oikein tehty, perusteellinen kuntotarkastus tuo osaltaan turvaa asuntokauppaan. Ostajalle kuntotarkastus antaa kokonaisvaltaisen kuvan talon kunnosta ja mahdollisista virheistä. Myyjän näkökulmasta katsottuna kuntotarkastus voi tuntua jopa pelottavalta: ”Eikös asunto pitäisi vaan saada kaupaksi, kunnosta huolimatta?” On syytä kuitenkin muistaa, että myyjän vastuu kiinteistökaupassa on viisi vuotta, joten myös myyjän kannalta on hyvä, että mahdolliset ongelmakohdat tulevat esille jo ennen asunnon myyntiä.

Kuntotarkastus on syytä tehdä jo ennen asunnon myyntiä. Näin vältetään ikävät yllätykset myyntiprosessin aikana.

Mitä kuntotarkastus sisältää?

Suomessa kuntotarkastuksia ohjaa Asuntokaupan Kuntotarkastuksen Yhteinen Toimintamalli eli YTM. Kyseinen malli on laadittu ympäristöministeriön johdolla yhtenäistämään ja selkeyttämään asuntokaupan kuntotarkastusta.

Kuntotarkastus toteutetaan pääosin aistinvaraisesti ja rakenteita rikkomatta ja tarkastuksessa käydään läpi seuraavat osa-alueet:

 • Perustukset, alapohja ja rakennuksen vierusta
 • Ulkoseinät ja julkisivut
 • Ulkoseinät ja julkisivut
 • Yläpohja ja vesikatto
 • Märkätilat
 • Muut sisätilat
 • Lämmitys
 • Vesi- ja viemärilaitteet
 • Ilmanvaihto
 • Sähköistys
 • Palovaroittimet

Kuntotarkastukseen kuuluu myös tiettyjä mittauksia, muun muassa asunnon suhteellisen kosteuden, lämpötilojen tai ilmanvirtausmittauksia. Lisäksi kuntotarkastuksen yhteydessä voidaan riskirakenteisiin tehdä esimerkiksi koeporauksia, joilla pyritään saamaan tarkempi kuva rakenteen kunnosta. Tällaiset toimenpiteet toteutetaan ainoastaan omistajan luvalla.

Kuntotarkastaja laatii tarkastuksesta kirjallisen raportin, josta ilmenevät kohteen tiedot, tehdyt tarkastukset ja tehdyt havainnot.

Kuntotarkastuksen haasteet

Kuntotarkastus ei ole rakenteellinen tutkimus

Kuntotarkastuksen ympärillä on käyty paljon keskustelua jo vuosien ajan. Koska tarkastus tehdään pintapuolisesti, asettaa se tiettyjä rajoitteita ja epävarmuustekijöitä. Kuntotarkastus ei siis voi koskaan antaa 100 %:n varmuutta rakennuksen kunnosta ja rakenteista.

Piileviä virheitä on hankala havaita

Kuntotarkastukset ja niiden rooli nousevat usein esiin puhuttaessa niin sanotuista piilevistä virheistä. Tällaisia ovat esimerkiksi rakennuksen rakenteissa ilmenevät kosteusvauriot. Näitä ei välttämättä havaita kuntotarkastuksessa sen vuoksi, että tarkastus ei kohdistu esimerkiksi talon sisärakenteisiin.

Asunnon myyjän on mahdollista hankkia tällaisten piilevien virheiden varalle vakuutus. RE/MAXin yhteistyökumppani Raksystems tarjoaa kuntotarkastusten lisäksi Raksystems Kauppaturva – vakuutusta, joka osaltaan kattaa asunnon myynnin jälkeen havaituista piilovirheistä aiheutuvia kustannuksia.

Kuntotarkastajien kirjo on laaja

Kuntotarkastus ei ole maallikon tekemä katselmus, vaan kokeneen ja koulutetun tarkastajan tekemä huolellinen tarkastus. Suomessa kuntotarkastajille on oma Asuntokaupan Kuntotarkastajan tutkinto (AKK). AKK-järjestelmää ja tarkastajien pätevyyksiä valvoo rakennus- ja kiinteistöalan liittojen ja yhdistysten omistama FISE Oy. Varmista, että kuntotarkastajalla on tehtävään vaadittava pätevyys.

Oikein suoritettuna kuntotarkastuksesta on hyötyä, ja sen avulla saadaan yleiskuva rakennuksen kunnosta ja löydetään osa-alueita, jotka vaativat tarkempia tutkimuksia.

 

 

Neljä vinkkiä kuntotarkastuksen teettämistä suunnittelevalle

 1. Kuntotarkastus voi auttaa asunnon myynnissä ja vähentää asuntokaupan jälkeisten ongelmatilanteiden riskiä.
 2. Muista, että kuntokartoitus ei vapauta myyjää virhevastuusta.
 3. Tilaa kuntokartoitus AINA ammattilaiselta.
 4. Teetä kuntotarkastus ennen asunnon myyntiä. Näin vältyt ikäviltä yllätyksiltä asunnon myyntiprosessin aikana.

 

Kaipaatko lisävinkkejä asunnon myyntiin? Lataa maksuton asunnon myyjän opas!

Lataa opas asunnon myyntiin